Adobe LiveCycle Enterprise Suite

Adobe LiveCycle Enterprise Suite är ett program som ska förenkla den kommunikation som sker mellan myndigheter och företag. Med hjälp av Adobe LiveCycle Enterprise Suite skapar man en miljö som är enhetlig när det gäller design och produktion. Detta görs tack vare att man kan integrera applikationer från Streamserve. Använder du Adobe LiveCycle Enterprise Suite kan ditt företag inte bara tjäna pengar, utan hjälpa dig att fatta beslut på frågor fortare, samt att myndigheter kan använda Adobe LiveCycle Enterprise Suite för att ge möjlighet att anpassa sina verksamheter efter nya regel verk.

Produktinformation om Adobe LiveCycle Enterprise Suite
Med hjälp av Adobe LiveCycle Enterprise Suite kan du bygga allt från enkla dokumentmallar till ytterst avancerade applikationer för online bruk. Med Adobe LiveCycle Enterprise Suite minskar du den tid det tar att utveckla, tack vare programmets integrerade och intuitiva utvecklingsresurser. Adobe LiveCycle Enterprise Suite har vunnit en hel del utmärkelser, som bland annat Productivity Winner for the Enterprise Tools category.

Att välja Adobe LiveCycle Enterprise Suite betyder trygghet
Med Adobe LiveCycle Enterprise Suite kan du skydda information som är känslig och som inte får läcka ut till obehöriga. Det gör att både du och dina kunder kan känna er säkra med Adobe LiveCycle Enterprise Suite när ni gör affärer. Adobe LiveCycle Enterprise Suite kan utveckla företaget med hjälp av nya applikationer, vilka når både utanför och innanför er brandvägg. I Adobe LiveCycle Enterprise Suite kan två och tredimensionella CAD-filer automatiskt konverteras till PDF-format. Dessa kan i sin tur sändas ut till de olika arbetsgrupperna.

Adobe LiveCycle Enterprise Suite är individanpassat
Med Adobe LiveCycle Production Print ES och Adobe LiceCycle Output ES kan du slå ihop data från de system som är verksamhetskritiska med dokumentmallar som kommer från Adobe LiveCycle Designer ES till de dokument som är individ anpassade. Om du vill testa Adobe LiveCycle Enterprise Suite innan du köper det kan du ladda ner en gratis version från Adobes hemsida, som du sedan kan prova på i 30 dagar.

Operativsystemen

Adobe LiveCycle Enterprise Suite är kompatibelt med J2EE. Adobe LiveCycle Enterprise Suite går på operativsystem som är standardiserade, samt på applikationsservrar för Java. Detta gör att du enkelt kan integrera Adobe LiveCycle Enterprise Suite i den IT-miljö som du redan jobbar i. Om du ska använda Adobe LiveCycle Enterprise Suite behöver du något av följande operativsystem:

•    IMB AIX
•    Red Hat enterprise Linux
•    SUSE Linux Enterprise Server
•    Sun Solaris
•    Microsoft Windows

Adobe LiveCycle Enterprise Suite fungerar också med dessa applikationsservrar:

•    JBoss
•    BEA Weblogic
•    IBM Websphere

För Adobe LiveCycle Production Print ES behöver du ingen applikations server.

Hur man använder Adobe LiveCycle Enterprise Suite
Det finns en mycket bra bok för den som vill fördjupa sig i Adobe LiveCycle Enterprise Suite, nämligen Foundation Form Creation with Adobe LiveCycle Designer ES, skriven av Cheridan Smith 2008. Annars finns det en hel del information i olika webbforum, där användare utbyter kunskap om Adobe LiveCycle Enterprise Suite med varandra. På Adobes hemsida hittar du också ytterligare om Adobe LiveCycle Enterprise Suite, som vilka systemkrav som finns för att kunna installera och svar på de vanligaste frågorna om programmet. Dessvärre är den mesta informationen om Adobe LiveCycle Enterprise Suite på engelska.