Adobe Illustrator

Kortfattat om Adobe Illustrator
Adobe Illustrator är ett ritprogram för datorer och lanserades första gången 1987. Adobe Illustrator gick i början bara att använda på Macintosh datorer, men idag finns Adobe Illustrator också till Windows. Den främsta konkurrenten till Adobe Illustrator är Corels CorelDRAW. Den senaste versionen av Adobe Illustrator heter idag CS4 och är den fjortonde i ordningen. Om du vill köpa en hel programsvit från Adobe hittar du Adobe Illustrator i Design Premium, Design Standard, Web Premium, Production Premium och Master Collection.

Vad är Adobe Illustrator?

Vill du ha ett av de mer avancerade ritprogrammen på marknaden idag så är det Adobe Illustrator du ska välja. Med Adobe Illustrator får du oändliga möjligheter till kreativitet och variation.  Adobe Illustrator används av både skolor och företag.

Nyheter i Adobe Illustrator
I Adobe Illustrator CS4 har man lagt till ytterligare verktyg för att göra programmet ännu bättre:

* Bland annat finns det fler ritytor i nya Adobe Illustrator och du kan skapa upp till 100 stycken i varierande storlek. Ritytorna kan du sedan välja at visa bredvid varandra, överlappade eller skiktat. Adobe Illustrator ger dig också möjlighet att spara, skriva ut eller exportera ritytorna var för sig eller tillsammans.

* En annan ny funktion i Adobe Illustrator är möjligheten att ställa in opaciteten i separata färgsteg genom övertoning. På det viset kan du i Adobe Illustrator exponera till exempel underliggande objekt eller göra avancerade färgblandningar och texturblandningar genom att du väljer olika lager, toningar och ursparningar.

* I Adobe Illustrator CS4 finns också en så kallad plumppensel, med vilken du kan rita för att skapa en enda vektor form, även i de fall där linjerna kanske överlappar varandra. Du använder penseln tillsammans med utjämningsverktyget och suddgummit. På det viset kan du i nya Adobe Illustrator rita och skissa ännu mer naturligt än tidigare.

* En annan fiffig funktion i Adobe Illustrator CS4 är att du nu kan redigera dina objekts egenskaper direkt i den panel som heter Uteseende. På det viset slipper du i Adobe Illustrator CS4 att öppna linje-, effekt- och fyllningspanelerna. Detta gör att Adobe Illustrator CS4 går mycket snabbt att jobba med.

* Maskerna i Adobe Illustrator CS4 är ännu enklare och mer användarvänliga än tidigare, då endast den urklippta delen av objektet visas när du redigerar. Tack vare funktionerna ”Redigera urklippsbana” och ”Isoleringsläge” kan du ta ännu större kontroll över ditt arbete i Adobe Illustrator.

Hur lär jag mig Adobe Illustrator?
Att köpa Adobe Illustrator och bara sätta sig ner och leka sig fram med programmet kan låta som en lämplig idé och visst kan det fungera. Men troligen kommer det att ta en väldig tid innan du lär dig Adobe Illustrator och du kommer att behöva lägga ner många många timmar. Det bästa för att lära sig Adobe Illustrator är naturligtvis att leta upp en kurs i ämnet, antingen på orten där du bor eller en distanskurs online. Dessutom finns det gott om webbforum, böcker och bloggar som alla handlar om Adobe Illustrator. Oavsett hur du lär dig Adobe Illustrator kommer du dock att förvånas över kapaciteten med programmet – det finns alltid något nytt att lära sig!

Att köpa Adobe Illustrator
Du hittar först och främst Adobe Illustrator på Adobes egen hemsida i deras webbutik. Antingen köper du bara Adobe Illustrator eller så köper du någon av nämnda programsviter där Adobe Illustrator ingår. Fördelen med att köpa en programsvit jämfört med att bara köpa ett av programmen är naturligtvis priset. Köper du en programsvit där Adobe Illustrator ingår kommer du att betala mindre än om du hade köpt alla program var för sig. Eftersom många av Adobes program hänger ihop och interagerar med varandra blir ju möjligheterna ännu större om du äger åtminstone ett par av dem.